TÁC PHẨM DỰ THI“XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” TRUONG MAM NON HUU LOI

0
35Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Huy động sự hỗ trợ tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các bậc phụ huynh đặc biệt phát huy tính tích cực, sang tạo của các đơn vị trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các đơn vị trường mầm non;
Qua hội thi nhằm phát huy hiệu quả các phong trào thi đua kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương thực hiện có hiệu quả việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong các thường mầm non’
Cuộc thi là hình thức tuyên truyền thiết thực, có hiệu quả để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự phát triển của cấp học mầm non.

Nguồn: https://batdongsankimphat.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsankimphat.com/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here