Giới thiệu Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM và Dự án xây dựng cơ sở tại Quận 12

4
32Với mục tiêu: Xây dựng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và khu vực, đồng thời phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Tiểu hợp phần dự án “Xây dựng cơ sở đào tạọ, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Quận 12 nằm trong Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP) có tổng vốn đầu tư 174,6 triệu USD, trong đó 155 triệu USD vốn vay của Hiệp hội phát triển quốc tế – IDA (International Development Association – World Bank) và 19,6 triệu USD vốn đối ứng từ phía Việt Nam. Dự án nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo, và quản trị đại học cho 3 trường đại học tự chủ của Việt Nam bao gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển Hệ thống quản lý giáo dục đại học Việt Nam và thiết lập Hệ thống thư viện điện tử dùng chung. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 14/3/2017.

Nguồn: https://batdongsankimphat.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsankimphat.com/xay-dung/

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here